Hjem

NYE ELEVER: SØKNADSSKJEMA FOR SKOLEÅRET 2024/25


Se informasjon nedenfor!


Søknadsfristen er 1. februar!

Formål


Fagerenget Montessoriskole SA skal etablere, og gi et faglig pedagogisk alternativ for grunnskolen fra 1. til 7. trinn.

Samvirkeforetaket skal drive Fagerenget Montessoriskole i samsvar med privatskoleloven.