Hjem

Elever

Vi er klar til å ta imot søknad om å bli elev ved Fagerenget Montessoriskole. Søknadsfristen er 1. februar, men vi ønsker at dere søker så tidlig som mulig.

Vårt mål er å starte opp med skolen med ca 25 elever, høsten 2018. Hvis vi ikke får dette til, er den offentlige skolen pliktig til å ta elevene tilbake til den skolen/skolekretsen de tilhører.

Skolepengene vil være kr 300,- pr måned, og vil gå til å dekke gratis skolemat.

SFO vil koste det samme som i den offeltlige skolen

 

Formål

 

Fagerenget Montessoriskole SA skal etablere, og gi et faglig pedagogisk alternativ for grunnskolen fra 1. til 7. trinn.

Samvirkeforetaket skal drive Fagerenget Montessoriskole i samsvar med privatskoleloven.

Vi tar VIPPS #87637